CIP

(Carriage and insurance paid to) İthal edilen malın alıcının ülkesinde belirti­len varış noktasına kadarki sigorta ve taşıma maliyetlerinin satıcı tarafından üstlenilmesini tanımlayan teslim biçi­mi ve buna dayalı fiyatıdır.