Ciro

1- (Endorsment) Bono, çek, poliçe gibi kambiyo senetlerinin hak sahibi ta­rafından başkasına devredilmesi için senetlerin arkasının imzalanması iş­lemidir. 2- (Turnover) Bir işletmenin bir yıl boyunca satış tutarlarının genel toplamıdır.