Cıva

(Mercury) Çok zehirli, gümüş rengi sıvı formunda bulunan bir ağır metaldir. Tehlikeli olan buharları bellek zayıflı­ğına, baş ağrısına ve sinir hastalıklarına neden olur. Doğada cıva insana zarar vermeyen istikrarlı bileşikler içinde gö­rülür. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtla­rının kullanımı, madencilik, metalürji, çelik ve çimento üretimi de cıvanın or­taya çıkmasına yol açar.