Çizgi Altı Reklam

(Below the line advertising) Bir firmanın bir reklam ajansı ile anlaşma yapmadan kendi imkânları ile indirim, postalama ve benzer yöntemleri kullanarak gerçek­leştirdiği tutundurma çalışmasıdır. Bu çalışma ile ulaşılacak potansiyel müşteri sayısı sınırlı kalmaktadır.