Çizgili Çek

(Crossed check) Bu kıymetli evrak üze­rindeki tutar, ibraz eden lehtara doğru­dan doğruya nakit olarak ödenmez. Çek üzerindeki miktar ancak bir banka he­sabı üzerine geçirilebilir. Lehtar parayı bu bankadan çekebilir. Çizgili çekin bir banka hesabına ödenebilmesi, kaybol­maya ve çalınmaya karşı bir güvence oluşturur.