Cizye

Osmanlı İmparatorluğu’nda Müslüman olmayanlardan askeri hizmet karşılığı olarak alınan bir tür vergidir.