Coase Ekonomileri

(Coase economies) Belirli bir sanayi malında üretim aşamalarının tek bir organizasyon altında toplanması sonu­cu, ortak denetim ve eşgüdüme olanak verecek biçimde üretimde dikey bütün­leşme ile ortaya çıkan maliyet üstünlü­ğünü tanımlar.