Cobb-Douglas Üretim Fonksiyonu

(Cobb- Douglas production function) Emek ve sermaye inputu ile output arasında ilişki kuran bir fonksiyon­dur. Bu fonksiyonun işleyişi, aşağıda­ki şartlara bağlıdır:

  • Faktörlerin yoğunluk derecesi sabittir.
  • Ele alınan dönemde, toplam değiş­ken sermaye hacminde bir değişiklik meydana gelmemektedir.
  • Üretim süresinde, teknik ilerleme hızının sıfır olduğu varsayılmaktadır. Fonksiyonda Y üretimi, K sermayeyi ve L emeği göstermektedir.
Girdiler ile toplam üretim arasında­ki ilişkiyi belirten 1928 tarihli Cob­b-Douglas fonksiyonu şöyle ifade edilmektedir:

Y=AK a L p ve A, a, p > O

Bu formülde a üretimin sermayeye göre esnekliği, p üretimin emeğe göre esnekliğidir. A ise sabit bir katsayıdır.