Çocuk Zammı

(Child benefit, children’s allowance) Ücret veya maaş karşılığı çalışan bir ki­şinin bakmakla yükümlü olduğu çocuk­ları için işveren veya devlet tarafından sağlanan bir ek ödemedir. Cumhuri­yetin ilk yıllarında ödenen çocuk zam­larının satın alma gücü yüksekti. Aile planlamasının başladığı 60’lı yıllardan sonra çocuk zamlarının aile bütçesine katkısı göreli olarak azaldı.