Coğrafi Yoğunlaşma

(Geographic concentration) Aynı malı üreten işletmelerin belirli bir coğrafi bölgede yoğunlaşmasıdır.