Çok Elyaflı Tekstil Anlaşması

(Multifibre Agreement: MFA) Sanayi­leşmiş ülkelerin baskıları sonucunda tekstil ürünlerinin ithalatına kota sı­nırlamaları getiren anlaşmadır. 1974 yılında Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) çerçevesinde imzalanan anlaşma 2004’ün sonunda yürürlükten kalkmıştır.