Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı

(Multilateral Investment Guarantee Agency: MIGA) Gelişmekte olan ülke­lere yapılan doğrudan yabancı serma­ye yatırımlarını, millileştirme, yatırım sözleşmesinin bozulması ve kâr trans­fer güçlükleri gibi risklere karşı koru­mak amacıyla 1985’te Dünya Bankası Grubu içinde kurulmuştur.