Çokuluslu Şirketler

(Multinational corporations) Aynı anda birçok ülkede faaliyet gösteren, tek bir merkezden yönetilen, üretim, satış ve yatırım hacimleri çok yüksek olan şirketlerdir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın sonrasında yatırımlarını ar­tıran bu şirketler 70’li yıllarda başlayan küreselleşme eğiliminden yararlanarak daha da güçlenmişlerdir. Bu şirketler yabancı ülkelerde yatırım alanları bularak kârlarını azamileştirmeyi amaçlar. Kendi ülkesi dışında yatırım yapmala­rının nedenleri gümrük duvarlarından kurtulmak, ucuz emek istihdam etmek ve vergi kolaylıklarından yararlanmak­tır. Çokuluslu şirketlerin en çok eleş­tirildikleri noktalar ise çevrenin ko­runması konusunda gerekli önlemleri almamak ve gittikleri ülkelerdeki yerli şirketleri pazarlama taktikleri ile zor duruma düşürmek olmaktadır.