Çöküntü

(Depression) İktisadi dalgalanmanın daralma aşamasında büyüme oranının düştüğü ve işsizlik oranının arttığı kriz durumunu tanımlar.