Comecon

(Council for Mutual Economic Aid: CMEA) l949’da Moskova’da kurulan, ekonomik, teknik ve bilimsel yönden Doğu Bloku ülkeleri arasında işbirliği sağlamak amacını taşıyan ekonomik ör­güttür. Karşılıklı Ekonomik Yardımlaş­ma Konseyinin İngilizcedeki kısaltması CMEA ve Comecon’dur. Amaçlarının gerçekleşmesi için merkezi planlama­nın kullanılmasını öngören Comecon’un varlığı 1991 yılında son bulmuştur.