Cournot Çözümlemesi

(Cournot solution) İki firmanın bu­lunduğu duopol piyasasında firmaların birbirine egemen olmak yerine her bir firmanın rakibinin üretimini veri kabul edip onu izleyerek kendi üretim kararı­nı verdiği, Cournot tarafından gelişti­rilmiş piyasa çözümlemesidir.