Çözümleme

(Resolution) Bir finansal kuruluşun fa­aliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli sermayeye artık sahip olmadığının ilgili otoritelerce tespit edilmesi durumun­da, bu kuruluşun faaliyetlerine devam edebilmesi için ihtiyaç duyduğu serma­ye yapısına tekrar kavuşturulması ama­cıyla özel bir müdahaleye tabi tutulma­sıdır. Bu müdahale sonuç vermediğinde tasfiye gündeme gelebilir.