CPT

(Carriage paid to) İthalatta malın bedeli ile belli bir yere kadar taşıma mali­yetlerinin toplamından oluşan fiyattır.