CRISPR

(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) Araştırmacıların genomun farklı bölümlerini ekleme veya çıkarma yolu ile değiştirme yapmaları­na imkân veren ve geniş bir uygulama alanı olan bir teknolojidir. Genetik ile uğraşan bilim insanları Cas9 adlı bir enzimi, genomun belirli yerlerinden iki DNA iplikçiğini kesebilen “moleküler bir makas” gibi kullanabilmektedir. Böylece ekleme ve çıkarma yapılabil­mekte, doğru yerden kesme işlemini ise rehber RNA ile sağlamaktadır. Hücre bu müdahale sırasında DNA’nın zarar gördüğünü fark ederek onarma işlevi­ni devreye sokmakta, araştırmacılar bu onarım mekanizmasını kullanarak ilgilendikleri hücrenin genlerinde de­ğişiklik yapabilmektedir. Bu teknoloji, çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisine katkı sağlamaktadır.