Cumhuriyet Dönemi Banknotları

Cumhuriyet döneminde ilk kâğıt pa­ralar 5 Aralık 1927 tarihinde dolaşıma girdi. 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 liralık banknotlar, enflasyonun hızla yüksel­diği 80’li yıllara kadar dolaşımda kaldı. Bazı dönemlerde 50 kuruşluk, 2.5 lira­lık banknotlar da çıkarıldı. Enflasyo­nun yükselmesi ile 80’li yıllarda 5000, 10000, 20000, 50000 ve 100000 liralık banknotlar dolaşıma sürüldü. Bunlar da yetmeyince 90’lı yıllarda 250000, 500000 ve 1000000 liralık banknotlar basıldı. Kronik enflasyon nedeniyle 5, 10 ve 20 milyon liralık banknotların ba­sılması da gerekli oldu. 1 Ocak 2005’te banknotların üstündeki değerlerden altı sıfır silindi. 1 milyon lira 1 lira oldu. Liranın adı 2009 yılı başına kadar Yeni Türk Lirası idi. 1 Ocak 2009’dan sonra Türk Lirası dolaşıma geri döndü.