Dahilde İşleme Rejimi

(Inward processing regime) Bir şirket dünya piyasalarındaki elverişli olan fi­yat düzeylerinden yararlanarak üçüncü bir ülkeden hammadde veya girdi ithal ederek üretim yapabilir ve bu ürünü di­ğer bir ithalatçı ülkeye satabilir. Bu tür ihracatı veya ihracat sayılan teslimleri yapan firmalara girdi ithalatında güm­rük vergisi muafiyeti sağlanır.