Dalgalı Borç

(Floating debi) Devletin, gelir ve gider­leri arasında zaman açısından ortaya çıkan farkı gidermek amacıyla sağladığı kısa vadeli kredidir.