Damga Vergisi

(Stamp duty) Çeşitli resmi belgele­re kanunla belirlenmiş miktarda veya oranda pul yapıştırma, basılı damga koyma, makbuz verme, hak edişten ke­sinti yapma yoluyla alınan vergidir.