Damping

(Dumping) Fiyatları düşürerek sürüm alanı açmayı tanımlayan bir piyasa işle­midir. Damping, geçici veya sürekli ola­rak uygulanabilir. Geçici dampinglerin amacı rakip firmaları zayıflatmak veya fazla stokları tasfiye etmek olabilir. Ge­çici dampinglerde satışlar zararına da yapılabilir. Rakipler piyasayı terk edin­ce fiyatlar tekrar normal düzeyine yük­seltilir. Sürekli dampingleri ihracat­tan prim ve vergi iadesi alan firmalar yapabilir. Talep esnekliği yüksek olan mallar damping yapmaya daha uygun­dur. Damping uluslararası dış ticaret­te de kullanılır. Yerli sanayi tesislerini korumak isteyen ülkeler anti-damping vergileri uygulayarak haksız rekabeti ortadan kaldırmayı amaçlar.