Daralma

(Contraction) Bir iktisadi dalgalanma evresinde reel gayrisafi yurtiçi hasılanın zirvedeki “boom” aşamasından, dip aşa­masına kadar geçirdiği azalma sürecidir.