Daraltıcı Para Politikası

(Contractionary monetary policy) Enf­lasyonu düşürmek amacıyla piyasaya doğrudan tahvil satılması biçiminde açık piyasa işlemleri, reeskont ve faiz oran­larının yükseltilmesi gibi araçlarla para arzını azaltmaya yönelik politikalardır.