Darboğaz

(Bottleneck) Bir ekonomide döviz, ham madde, finansman gibi çeşitli var­lıkların gerekli düzeyin altına düşme­siyle ortaya çıkan darlık, kıtlık ve arz yetersizliğidir.