Darphane

(Mint) Geçmişte altın, gümüş ve ba­kır gibi madenlerden para basan veya madeni sikkeleri eritip külçe haline getiren, günümüzde ise bozuk parala­rı basan kamu denetimindeki kurum­dur. İstanbul’da ilk Darphane’yi Fatih Sultan Mehmet, Beyazıt’ta Eski Saray dolayında kurmuştur. Kurum, 1577’de Aksaray Koska’ya 1723’te ise Gülhane Parkı civarına taşınmıştır. Darphane halen İstanbul Zincirlikuyu civarında faaliyet göstermektedir. Osmanlı dö­neminde adı Darphane-i Amire olan kurum Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlıdır. Metal paralar dışında hatı­ra paraları ve altın liraların basımı da Darphane’nin görevleri arasındadır.