Dayanıklı Tüketim Malları

(Durable goods) Otomobil, mobilya, be­yaz eşya gibi kullanım süresi birden çok dönemi kapsayan ve hızlı tüketilmeyen mallardır. Bu tür dayanıklı malların talebi ekonomik konjonktürdeki deği­şimden diğer mallardan önce etkilenir. Örneğin otomobil, talebi ve satışları ekonomik durgunluktan en önce etki­lenen mallar arasındadır. Durgunluk­tan çıkışta da otomobil ve benzeri fiyatı yüksek malların talebi ve satışları, da­yanıksız tüketim malları piyasasındaki canlanmadan sonra artar.