Dayanıksız Tüketim Malları

(Non-durable goods) Bu tür malların kullanım süresi bir yılı aşmaz. Gıda, gi­yecek, içecek, kırtasiye ve benzer sarf maddeleri bu gruptandır. Dayanıksız tüketim malları, dayanıklı mallara göre ekonomik koşullardan daha az etkilenir.