Defter Değeri

(Book value) Aktifler ve borçlar için muhasebe defterlerinde yazılı olan de­ğerdir. Aktifler için defter değeri alış maliyetini ifade eder. Net defter değeri, defter değerinden birikmiş amortis­manlar çıkarılarak bulunur. Bir hisse senedinin defter değeri şirketin aktif­lerinden borçlar çıkarıldıktan sonra kalan değerin hisse senedi sayısına bö­lünmesiyle belirlenir.