Defterikebir

(General ledger) Büyük defter anlamı­na gelen bu kelime, işletme varlıkları­nın, borçlarının ve özsermayesinin çift girişli (muzaaf) kayıt yöntemi çerçeve­sinde türlerine göre sınıflandırılmasına imkân veren bir teknik kayıt aracını ifa­de eder. Yevmiye defterine (günlük def­ter) işlenen kayıtlar, daha sonra hesap türlerine göre defterikebire aktarılır.