Değişimin Algılanması

(Change awareness) Bir toplumda tek­nolojik değişim en hızlı ve kolay bir şe­kilde benimsenmektedir. Bilimsel pa­radigmadaki değişimin kabullenilmesi daha zor olmakta ve daha uzun süre ge­rektirmektedir. Ekonomideki önemli bir değişime karşı oluşan direncin ye­nilmesi için 10-15 yıllık bir süre geçme­si gerekmektedir. Siyasi ve sosyal yapı ancak bir kuşağın yetişmesi için gerekli olan 25-30 yıl içinde değişebilmektedir. Kültür değişiminin gerçekleşmesi ise çok daha zordur. Değişim çabalarının kültüre rağmen değil de mevcut kültür­den yararlanılarak yapılmasından daha iyi sonuç alınabilmektedir. Yazılımlardaki (software) gelişme hızı­nın donanımdaki (hardware) gelişme hızının gerisinde kalması da yeni icat ve cihazlardan yararlanmak için geçme­si gereken süreyi uzatabilmektedir. Bu farklı değişim hızları teknoloji ve eko­nomideki ilerlemeyi bazı durumlarda olumsuz etkilemektedir. Yapay zekânın gelişme trendine gireceği 2020-2050 dö­neminde, değişime karşı direncin daha da güçleneceği tahmin edilmektedir.