Değişken Faizli İhraçlar

(Floating rate notes) Getirisi, ihracı sırasında sabitlenmeksizin önceden belirlenen başka değişkenlere bağlanan kıymetlerdir. Gerçekleşen enflasyona veya LIBOR gibi uluslararası faiz oran­larının geçmiş 3 aylık ortalamasına endekslenen ihraçlar bu türe girmek­tedirler. Getiri (faiz) oranlarındaki be­lirsizliğin arttığı ve fiyat oluşumlarının güçleştiği ortamlarda, hem ihraç eden hem de yatırımı yapan kişi ve kuruluş­lar açısından riski daha düşüktür.