Değişken Maliyetler

(Variable costs) Bir dönem içinde üre­tim miktarına göre değişen maliyetler­dir. Hammadde, enerji ve işçilik maliyet­lerinin değişken (mütehavvil) maliyetler içerisinde olduğu kabul edilir.