Değişken Sermaye

(Variable capital) Marksist termi­nolojide sermaye sahibinin üretim faktörlerinden biri olan emek sahibi işçiye ödenmek üzere kullandığı fonu tanımlamaktadır.