Dekont

(Statement ofaccount) Bir hesaptan dü­şülmesi gereken miktarı ve hesabın de­tayını gösteren bir çeşit hesap mektubu veya hesap pusulası anlamına gelir. Ma­liye ve muhasebe terminolojisinde genel bir hesaptan ilgili hesaba aktarılmak üzere bir tutarın çıkarılması ve o hesap­lara geçirilmesi anlamında kullanılır. Bu işlemi gösteren liste veya fişlere dekont ve işleme de “dekonte etmek” denir.