Delphi Tekniği

(Delphi technique) Bir grup uzmanın gelecekteki gelişmeleri tahmin konu­sunda bir uzlaşmaya varmak için bir araya gelmesi ile gerçekleştirilen bir gelecek araştırmaları yöntemidir. Delfi, Antik Yunan’da kâhinlerin toplu olarak bulunduğu bir kentin adıydı. Bu ortak akıl üretme tekniğinde tahmin­ler ancak üzerinde görüş birliği sağ­landığında açıklanır. Görüş birliğine varmak için fikirler değerlendirilir, sıraya konur ve gelecek ile ilgili öngö­rüler formüle edilir.