Demografi

(Demographics) Demografi bilimi veya Türkçesi ile nüfus bilimi, nüfusun bü­yüklüğü, yaş yapısı, doğum ve ölüm oranları, iç ve dış göç gibi niceliksel veri­ler kadar nüfusun istihdam, eğitim, sağ­lık, gelir, sosyal güvenlik durumları gibi niteliksel verileri de temel çalışma alanı olarak alır. Nüfus yapısı ekonomik ve sosyal pek çok olgudan etkilendiği gibi nüfusun büyüklüğü ve yapısı doğrudan veya dolaylı olarak pek çok alanı etkiler.