Demografik Geçiş

(Demographic transition) Bu terim, yüksek doğurganlık ve yüksek ölüm oranlarının hüküm sürdüğü bir durum­dan, doğumların bilinçli olarak kontrol edildiği ve ölüm oranlarının düşmüş olduğu yeni bir duruma geçiş sürecine verilen bir addır. Gelişmiş ülkelerde bir yüzyıl süren bu geçiş süreci Türkiye’de 40-50 yıllık bir sürede tamamlanma aşa­masına geldi. Demografik geçiş ile Tür­kiye’de hızlı nüfus artışı dönemi sona erdi ve nüfus artış hızının aşamalarla gerilemesi dönemi başladı. Demografik geçiş sürecinde nüfusta çocuk sayısı sa­bit kalırken yaşlı sayısı artmaya başlar. Çalışabilir çağdaki nüfus ise demografik geçiş süresi içinde artışa geçer.