Deneme Fiyatı

(Trial price) Pazara yeni sürülen bir malı tüketicilere tanıtmak ve tutundur­mak için konan fiyat düzeyidir. Hedef kitle geniş kitlelere satış olduğunda fiyat düzeyi mümkün olduğu kadar düşük tu­tulur. Tutunma sonrasında geliştirilen ürün daha yüksek fiyattan satılabilir.