Denetçi

(Auditor) Anonim şirketlerde genel kurul tarafından ortaklar adına yasa­nın verdiği görevleri yerine getirmek ve genelde şirket işlemlerini denetlemek amacı ile seçilen kişilerdir.