Dengeleyici Karşı Güç

(Countervailing power) Alıcı yoğun­laşmasının, satıcıların pazar gücünü sı­nırlayacak seviyede olması durumudur. Özellikle ürünün üst piyasadaki arzı esnekse, arz fiyat değişimlerine yeterin­ce duyarlı ise ve üretim darboğazları da yoksa alıcılar yapacakları alımların mik­tarını değiştirerek fiyatları aşağı çekebi­lirler. İşçi sendikaları ve tüketici örgüt­leri monopollere karşı dengeleyici güç oluşturarak tekelleşmenin ekonomik zararını azaltabilirler. Dengeleyici güç kavramı ABD’li iktisatçı John Kenneth Galbraith tarafından geliştirilmiştir.