Dengesiz Büyüme

(Unbalanced growth) Gelişen bir eko­nomide, sermaye yatırımlarının ekono­minin birbirinden farklı sektörlerinde ve farklı oranlarda büyümesi ekono­minin genelinde dengesizlik yaratır. Ancak bazı ekonomistler dengesiz­liğin ekonomik büyümeyi hızlandır­dığını ve büyümeyi gerçekleştirmek için bazen dengenin feda edilmesi ge­rektiğini savunmuşlardır. Bu görüşe göre yatırımlar ekonominin stratejik sayılabilecek belirli sektörlerine yön­lendirildiğinde ve yoğunlaştırıldığında atılım yapan bu sektörler zaman içinde diğer sektörleri de uyaracak ve onların büyümesi de ikinci aşamada gerçekleşecektir. Fransız ekonomisti François Perroux ve ABD’li ekono­mist Albert O. Hirschman, dengesiz kalkınma ile ilgili tezlerini bir model çerçevesinde açıklamışlardır.