Derin Cep

(Deep pocket) Büyük işletmelerin küçük işletmelere göre, finansal kay­naklara erişiminin daha kolay ve bu finansal kaynakların miktarının daha yüksek olduğu ve dolayısıyla uzun süre maliyetin altında satış yapabilmelerini sağlayan durumdur. Pazara giriş engeli niteliğinde değerlendirilebilecek olan söz konusu durum, yıkıcı fiyat analizle­rinde ele alınmaktadır.