Derin Öğrenme

(Deep learning) GPU’nun (graphic pro­cessing unit) kullanımı ile performansı olağanüstü yüksek düzeylere çıkmış bilgisayarlar ile yapılan yapay zekâ ça­lışması “derin öğrenme” olarak adlan­dırılmaktadır. Derin öğrenme, beynin çalışmasının yapay sinir ağları ile simülasyonu anlamına gelmekte ve makine öğrenmesinin bir alt dalını oluşturmak­tadır. “Derin öğrenme” konusunda çalış­malar 80’li yılların ortasında başlamış ancak bilgisayarların hızının ve kapa­sitenin düşüklüğü, bu araştırmaların bir sonuca ulaşmasını zorlaştırmıştır. GPU’ların kullanımı sonrasında yapay sinir ağlarının performansı bir dönüm noktasına ulaşmıştır. Grafikte görül­düğü gibi derin öğrenme yönteminde yapay sinir ağlarının performansı, yük­lenen veri sayısı arttıkça ve oluşturulan modeller büyüdükçe yükselmektedir. Oysa önceki dönemlerde bu ağların per­formansı belirli bir düzeye geldikten sonra geliştirilemezdi.

Derin öğrenme, görüntü tanıma, oto­matik ses tanıma ve doğal dil işleme gibi yapay zekâ unsurlarının daha iyi çalışmasını sağlamıştır. Derin öğrenme sistemi Facebook ve Google tarafından kullanılmakta, günlük hayatta müşteri ilişkileri yönetiminden, ilaçların daha etkili kullanıma kadar sayısız alanda sorunların çözümünü üstlenmektedir. Örneğin ilaçların yan etkilerinin orta­dan kaldırılması ve hedeflenen hastalık odağına ulaşılması için derin öğrenme yeteneğine sahip makinelerden yarar­lanılmaktadır. GPU hızlandırıcılar ise veri güvenliğinden otomobil sensörlerine, büyük veriden insansız hava araç­larına kadar birçok alandaki uygulama­lara hız kazandırmaktadır.