Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)

(Support and Price Stabilization Fund) Bütçe çerçevesi içinde 1980’de kurulan bu fon Türkiye’de ülke eko­nomisi, üretim ve istihdam açısından önemli görülen kesimleri desteklemeyi ve tarımsal girdilere sübvansiyon sağ­lamayı amaçlamaktadır. Fonun gelir kaynağı, ihracatın FOB, ithalatın CIF değeri üzerinden yapılan kesintilerdir.