Devamsızlık

(Absenteeism) Bir işkolunda, bir firma­da veya belirli bir bölgede hastalık veya izin gibi geçerli bir nedene dayanmak­sızın ya da grev ve lokavt gibi bir durum olmaksızın ücretlilerin çalışmadan ge­çirdikleri işgünleri ile ilgili bir terimdir.