Dijital İkiz

(Digital twin) Fabrikanın fiziki varlı­ğının ve süreçlerinin dijital ortamdaki temsilidir. Bu sistem fabrikadaki gir­diler, ürünler ve diğer tüm nesneler arasındaki iletişimde arayüz görevini görmektedir.