Dijital Pazarlama

(Digital marketing) Elektronik iletişim ve internet konusunda 1990 ile 2005 arasındaki teknolojik ilerlemenin sonu­cu olarak 2007 ile 2016 arasında hızla gelişen bir pazarlama ve reklamcılık yöntemidir. Bu dönemin ilk beş yılında masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda yapılan pazarlama ön planda iken 2012 sonrasında akıllı telefon ve benzeri mo­bil cihazlardaki pazarlama faaliyeti hızlı bir artış gösterdi. Bu artış “ağ etkisi” sa­yesinde gerçekleşti. Bir dijital ortamdan yararlanan kişi sayısının sürekli olarak artması, dijital ortamı reklamverenler için çekici hale getirmekteydi. Google ve diğer arama motorlarından yarar­lananların sayısı yükseldikçe, bu mec­ralara verilen reklamlar daha etkili ol­maktaydı. Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube ve Linkedin gibi sosyal medya kanallarında katılımcı sayısının hızla artması sonrasında bu kanallarda ya­pılan pazarlama ve reklam faaliyeti de 2006-2016 döneminde yılda ortalama yüzde 16 gibi yüksek bir hızla büyümüş­tü. Dijital pazarlamada kullanılan araç ve yöntemler şöyle özetlenmektedir: Arama motoru pazarlaması: (Search engine marketing: SEM) Arama motorları şirketlerinin, herhangi bir ko­nudaki arama durumunda sonuçların gösterildiği sayfanın üst bölümlerini veya sayfanın sağındaki görünür yerle­ri, ürününü tanıtmak isteyen şirketlere pazarlamasıdır.

Arama motoru optimizasyonu: (Se­arch engine optimization: SEO) Belir­lenen anahtar kelimelerin kullanımı ile arama sonuçlarında üst sıralarda yer almanın yollarını arayan çalışmaları tanımlar. Arama sonuçlarında üst sıra­larda yer alan sitelerdeki hizmet veya ürün hakkındaki bilgiler daha fazla kul­lanıcıya ulaşır. SEO ancak orta vadede yarar sağlayabilmektedir.

Arama motoru sonuç sayfası: (Sear­ch engine resultspage: SERP) Kullanı­cıların, arama motorunda bir anahtar kelime veya kelimeler aracılığı ile bir ürün veya şirket hakkında bilgi edin­mek istediklerinde karşılarına çıkan sayfadır.

Banner reklamı: Web sitelerinin baş­lık kısmında yer almak üzere hazırla­nan kurumsal iletişim unsurudur ve genellikle şirketin logosu ile birlikte kullanılır.

Dönüşüm: (Conversion) İnternet kul­lanıcılarının dijital medyada herhangi bir ürünün reklamı ile ilgili olarak göz atma, yorum bırakma ve satın alma gibi tepkilerine verilen addır.

Dönüşüm oranı optimizasyonu: (Con­version rate optimization) Bir web say­fasını açan ve site sahibinin beklediği ey­lemleri yapanların yüzdesini ifade eder. Örneğin site sahibi şirketin bir ürünün satın alınması, isim ve e-posta adresi ile haber bültenine ücretsiz abone olunması, bir uygulamanın indirilmesi ve bir hiz­metin talep edilmesi gibi eylemler oran hesabına dahil edilir.

Tıklama başına ödeme: (Payment per click) Reklam veren ancak sitesi kullanıcılar tarafından tıklandığında üzerinde anlaşılan bir tutarda ödeme yaptığı dijital reklam modelidir.

Web mantıksal analizi: (Web analy­tics) İnternette bir site sahibinin, site­ye giriş yapan ve sitedeki bilgileri de­ğerlendiren kullanıcılar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayan bir araçtır. Üc­retsiz veya ücretli olabilen bu analitik araç kullanıcıların hangi siteden gel­dikleri, sitede neler yaptığı ve bir ürün satın alıp almadıkları gibi konularda bilgiler verebilir. Bu programdan yarar­lananlar hem reklamlarını daha etkili bir şekilde verme hem de ürünlerinde tüketicilerin bekledikleri değişiklikleri yapma konularında fikir üretebilir.